Als gooddayer ben je toegewijd aan het bieden van zorg en ondersteuning aan een dierbare die hulp nodig heeft. Het is belangrijk om deze taken met zorg en respect uit te voeren. Deze gedragscode dient als leidraad om een professionele en empathische benadering te hanteren bij het verlenen van zorg:

1. Respect en Digniteit

 • Behandel de zorgvrager altijd met respect, waardigheid en empathie.
 • Erken de autonomie en keuzes van de zorgvrager, en respecteer zijn of haar privacy.

2. Vertrouwelijkheid

 • Bescherm de privacy van de zorgvrager en de vertrouwelijkheid van zijn of haar persoonlijke informatie.
 • Deel geen vertrouwelijke informatie met anderen zonder toestemming van de zorgvrager.

3. Professionele Grenzen

 • Houd professionele grenzen in stand en vermijd situaties die een belangenconflict kunnen veroorzaken.
 • Wees bewust van de eigen capaciteiten en beperkingen, en zoek tijdig hulp of ondersteuning indien nodig.

4. Communicatie

 • Communiceer open en eerlijk met de zorgvrager en diens familieleden over de zorgbehoeften en verwachtingen.
 • Luister actief naar de wensen en voorkeuren van de zorgvrager en toon begrip voor diens emoties en gevoelens.

5. Veiligheid en Welzijn

 • Zorg voor een veilige en hygi├źnische omgeving voor de zorgvrager.
 • Neem maatregelen om het welzijn en de gezondheid van de zorgvrager te waarborgen, inclusief het tijdig signaleren van veranderingen in de gezondheidstoestand.

6. Samenwerking en Ondersteuning

 • Werk samen met andere zorgverleners en professionals om de beste zorg te bieden aan de zorgvrager.
 • Zoek ondersteuning en informatiebronnen om de eigen vaardigheden en kennis als mantelzorger te verbeteren.

Door deze gedragscode te volgen, draag je bij aan het welzijn en de kwaliteit van leven van de zorgvrager, en bevorder je een positieve en respectvolle zorgomgeving.

Whatsapp Linkedin